Erfolge

Erfolge 2023

14. Platz
World Cup
28. Platz
World Cup
26. Platz
Training
21. Platz
World Cup
19. Platz
World Cup
23. Platz
Training
1. Platz
Training
1. Platz
Training
8. Platz
Military and Police
8. Platz
Military and Police
21. Platz
World Cup
7. Platz
Training
18. Platz
Training
17. Platz
World Cup
20. Platz
World Cup
26. Platz
World Cup
4. Platz
Training
15. Platz
Training
15. Platz
World Cup
18. Platz
Training
6. Platz
European Cup
4. Platz
European Cup
2. Platz
Training
7. Platz
Training
1. Platz
European Cup
4. Platz
European Cup
1. Platz
European Cup
3. Platz
European Cup
1. Platz
European Cup
2. Platz
European Cup
1. Platz
European Cup
2. Platz
Training
7. Platz
Training
33. Platz
World Cup
21. Platz
World Cup
21. Platz
World Cup
23. Platz
Training
13. Platz
Training
25. Platz
World Cup
32. Platz
World Cup
9. Platz
European Cup
2. Platz
European Cup
1. Platz
Training

Erfolge 2022

27. Platz
World Cup
21. Platz
World Cup
13. Platz
World Cup
11. Platz
Training
3. Platz
Training
34. Platz
World Cup
29. Platz
World Cup
16. Platz
World Cup
10. Platz
Training
4. Platz
Training
4. Platz
Training
15. Platz
FIS
10. Platz
FIS
13. Platz
National Championships
5. Platz
Training
18. Platz
National Championships
4. Platz
Training
34. Platz
Training
10. Platz
Training
10. Platz
European Cup
12. Platz
European Cup
7. Platz
Training
2. Platz
European Cup
26. Platz
European Cup
8. Platz
European Cup
DNF1. Platz
European Cup
1. Platz
Training
1. Platz
Training
31. Platz
World Cup
40. Platz
Training
41. Platz
Training
5. Platz
European Cup
6. Platz
European Cup
1. Platz
Training

Erfolge 2021

2. Platz
European Cup
4. Platz
European Cup
4. Platz
Training
31. Platz
Training
1. Platz
European Cup
3. Platz
European Cup
42. Platz
World Cup
8. Platz
Training
9. Platz
National Championships
6. Platz
FIS
10. Platz
National Championships
4. Platz
FIS
16. Platz
European Cup
16. Platz
European Cup
35. Platz
World Cup
28. Platz
Training
33. Platz
Training
7. Platz
National Championships
5. Platz
National Junior Championships
9. Platz
Training
3. Platz
European Cup
5. Platz
European Cup
2. Platz
Training
50. Platz
Training
41. Platz
Training
DNF1. Platz
European Cup
25. Platz
World Cup
41. Platz
World Cup
15. Platz
Training
9. Platz
Training
2. Platz
European Cup
10. Platz
European Cup

Erfolge 2020

1. Platz
National Championships
1. Platz
FIS
34. Platz
Training
43. Platz
Training

Erfolge 2019

DNS1. Platz
National Championships
DNF1. Platz
Training
DNF1. Platz
Training
1. Platz
Training
1. Platz
Training
3. Platz
European Cup
19. Platz
Training
19. Platz
Training
DNF1. Platz
European Cup
14. Platz
Training
15. Platz
World Cup Speed Event
6. Platz
World Cup
24. Platz
World Cup
12. Platz
Training
12. Platz
Training
15. Platz
Training
15. Platz
Training
12. Platz
World Cup Speed Event
17. Platz
FIS World Ski Championships
DNS. Platz
Training
DNS. Platz
Training
DNS. Platz
Training
DNS. Platz
Training
DNF. Platz
FIS World Ski Championships
18. Platz
Training
18. Platz
Training
DNS1. Platz
European Cup
4. Platz
European Cup
4. Platz
European Cup
19. Platz
World Cup
25. Platz
World Cup
6. Platz
Training
6. Platz
Training
4. Platz
Training
4. Platz
Training
20. Platz
World Cup
9. Platz
World Cup
43. Platz
World Cup
7. Platz
Training
7. Platz
Training
1. Platz
Training
1. Platz
Training

Erfolge 2018

16. Platz
European Cup
10. Platz
World Cup
5. Platz
Training
22. Platz
World Cup
5. Platz
Training
14. Platz
Training
27. Platz
Training
7. Platz
European Cup
1. Platz
European Cup Speed Event
1. Platz
European Cup
27. Platz
Training
27. Platz
Training
10. Platz
Training
10. Platz
Training
36. Platz
Training
36. Platz
Training
DNS1. Platz
Training
DNS1. Platz
Training
29. Platz
European Cup
1. Platz
Training
1. Platz
Training
13. Platz
European Cup
1. Platz
Training
1. Platz
Training
23. Platz
European Cup
27. Platz
European Cup
18. Platz
Combined Disciplines
24. Platz
FIS World Cup
8. Platz
European Cup
7. Platz
European Cup
8. Platz
European Cup
16. Platz
European Cup
15. Platz
European Cup
16. Platz
European Cup
7. Platz
Training
7. Platz
Training
3. Platz
Training
3. Platz
Training
11. Platz
Combined Disciplines
13. Platz
FIS World Cup
22. Platz
FIS World Cup
32. Platz
FIS World Cup
16. Platz
Training
16. Platz
Training
30. Platz
Training
30. Platz
Training
15. Platz
Training
33. Platz
FIS World Cup
15. Platz
Training
1. Platz
Training
1. Platz
Training
16. Platz
European Cup
13. Platz
European Cup
16. Platz
European Cup

Erfolge 2017

4. Platz
European Cup
2. Platz
European Cup
6. Platz
Training
6. Platz
Training
3. Platz
Training
3. Platz
Training
27. Platz
FIS World Cup
39. Platz
FIS World Cup
33. Platz
FIS World Cup
35. Platz
Training
35. Platz
Training
30. Platz
Training
30. Platz
Training
20. Platz
FIS Race
DNF2. Platz
FIS
17. Platz
National Championships
DNS2. Platz
National Championships
9. Platz
National Championships
18. Platz
National Championships
15. Platz
National Championships
DNF1. Platz
European Cup
9. Platz
FIS Race
22. Platz
FIS Race
4. Platz
FIS Race
15. Platz
FIS Race
29. Platz
FIS World Cup
31. Platz
Training
31. Platz
Training
30. Platz
Training
30. Platz
Training
6. Platz
European Cup
6. Platz
Training
6. Platz
Training
11. Platz
Training
11. Platz
Training
DNF1. Platz
European Cup
DNF1. Platz
European Cup
26. Platz
European Cup
5. Platz
Training
5. Platz
Training
7. Platz
Training
7. Platz
Training
27. Platz
European Cup
25. Platz
European Cup
19. Platz
European Cup
9. Platz
European Cup
8. Platz
European Cup
6. Platz
European Cup
24. Platz
European Cup
DNS1. Platz
Training
8. Platz
European Cup
DNS1. Platz
Training
2. Platz
European Cup
4. Platz
European Cup
1. Platz
Training
1. Platz
Training
30. Platz
FIS World Cup
39. Platz
Training
39. Platz
Training
33. Platz
Training
33. Platz
Training
1. Platz
European Cup
1. Platz
European Cup
1. Platz
Training
1. Platz
Training
2. Platz
Training
2. Platz
Training

Erfolge 2016

2. Platz
FIS Race
4. Platz
FIS Race
1. Platz
FIS Race
4. Platz
FIS Race
35. Platz
FIS World Cup
31. Platz
Combined Disciplines
31. Platz
FIS World Cup
35. Platz
Training
35. Platz
Training
23. Platz
Training
23. Platz
Training
33. Platz
FIS World Cup
DNF1. Platz
World Cup
DNF1. Platz
Training
DNF1. Platz
Training
1. Platz
Training
1. Platz
Training
26. Platz
Training
26. Platz
Training
8. Platz
Australian New Zealand Cup
4. Platz
Australian New Zealand Cup
13. Platz
National Championships
7. Platz
National Championships
1. Platz
National Championships
10. Platz
National Junior Championships
8. Platz
Training
8. Platz
Training
27. Platz
National Championships
16. Platz
FIS Race
9. Platz
FIS Race
19. Platz
National Championships
DNF1. Platz
FIS
27. Platz
FIS Race
18. Platz
European Cup
1. Platz
European Cup
4. Platz
Training
4. Platz
Training
5. Platz
Training
5. Platz
Training
1. Platz
University Race
3. Platz
National Junior Championships
5. Platz
FIS Race
7. Platz
FIS Race
7. Platz
FIS Race
2. Platz
Training
2. Platz
Training
15. Platz
FIS Race
25. Platz
FIS Race
1. Platz
National Junior Championships
7. Platz
FIS Race
12. Platz
FIS Race
10. Platz
National Junior Championships
23. Platz
European Cup
19. Platz
European Cup
7. Platz
Training
17. Platz
European Cup
7. Platz
Training
31. Platz
European Cup
26. Platz
European Cup
40. Platz
European Cup
5. Platz
FIS Race
2. Platz
FIS Race
5. Platz
FIS Race
10. Platz
FIS Race
10. Platz
FIS Race
7. Platz
Training
6. Platz
FIS Race
7. Platz
Training
41. Platz
European Cup
37. Platz
European Cup
39. Platz
European Cup
4. Platz
Training
4. Platz
Training
DNF1. Platz
European Cup
44. Platz
European Cup

Erfolge 2015

DNF1. Platz
FIS
13. Platz
FIS Race
29. Platz
Combined Disciplines
32. Platz
FIS World Cup
53. Platz
Training
53. Platz
Training
57. Platz
Training
57. Platz
Training
DNQ1. Platz
World Cup
DNQ1. Platz
World Cup
DNF2. Platz
FIS
19. Platz
FIS Race
5. Platz
National Junior Championships
DNF1. Platz
National Championships
8. Platz
National Championships
32. Platz
European Cup
22. Platz
European Cup
28. Platz
European Cup
7. Platz
European Cup
8. Platz
FIS Junior World Ski Championships
5. Platz
FIS Junior World Ski Championships
11. Platz
FIS Junior World Ski Championships
11. Platz
FIS Junior World Ski Championships
16. Platz
European Cup
1. Platz
FIS Race
6. Platz
FIS Race
12. Platz
European Cup
18. Platz
European Cup
15. Platz
European Cup
49. Platz
European Cup
27. Platz
European Cup
17. Platz
European Cup
19. Platz
European Cup

Erfolge 2014

21. Platz
FIS Race
22. Platz
FIS Race
20. Platz
FIS Race
7. Platz
European Cup
3. Platz
European Cup
21. Platz
FIS World Cup
30. Platz
FIS World Cup
22. Platz
FIS World Cup
13. Platz
FIS Race
11. Platz
FIS Race
28. Platz
FIS Race
34. Platz
FIS Race
12. Platz
National Championships
21. Platz
National Junior Championships
15. Platz
FIS World Cup
24. Platz
FIS Junior World Ski Championships
18. Platz
FIS Junior World Ski Championships
12. Platz
European Cup
18. Platz
FIS Race
16. Platz
European Cup
34. Platz
European Cup
20. Platz
European Cup
30. Platz
European Cup
1. Platz
European Cup
21. Platz
European Cup
29. Platz
European Cup

Erfolge 2013

9. Platz
European Cup
25. Platz
FIS Race
17. Platz
European Cup
11. Platz
European Cup
4. Platz
FIS World Cup
1. Platz
FIS Race
3. Platz
National Championships
21. Platz
National Championships
11. Platz
Australian New Zealand Cup
8. Platz
National Championships
25. Platz
European Cup
14. Platz
European Cup
2. Platz
FIS Race
30. Platz
FIS Race
4. Platz
FIS Race
8. Platz
FIS Race
2. Platz
European Youth Olympic Festival
3. Platz
European Youth Olympic Festival
37. Platz
European Cup
50. Platz
FIS Race
27. Platz
European Cup
23. Platz
European Cup
5. Platz
European Cup
1. Platz
FIS Race
6. Platz
FIS Race
14. Platz
FIS Race
37. Platz
European Cup
36. Platz
European Cup
7. Platz
FIS Race
29. Platz
FIS Race
10. Platz
FIS Race
19. Platz
FIS Race
4. Platz
FIS Race
14. Platz
FIS Race

Erfolge 2012

12. Platz
FIS Race
13. Platz
FIS Race
15. Platz
European Cup
43. Platz
European Cup
20. Platz
FIS Race
22. Platz
FIS Race
31. Platz
FIS Race
20. Platz
FIS Race
5. Platz
FIS Race
21. Platz
European Cup
48. Platz
Speed EC Event
38. Platz
European Cup
48. Platz
European Cup
44. Platz
European Cup
6. Platz
FIS Race
28. Platz
FIS Race
26. Platz
National Championships
21. Platz
National Championships
39. Platz
National Championships
26. Platz
FIS Race
33. Platz
FIS Race
20. Platz
FIS Race
22. Platz
FIS Race
54. Platz
FIS Race
14. Platz
FIS Race
10. Platz
FIS Race
28. Platz
FIS Race
27. Platz
FIS Race
14. Platz
FIS Race
23. Platz
FIS Race
6. Platz
National Junior Championships
14. Platz
National Junior Championships
9. Platz
Youth Olympic Winter Games
. Platz
FIS Race
3. Platz
Youth Olympic Winter Games

Erfolge 2011

47. Platz
FIS Race
17. Platz
FIS Race
42. Platz
FIS Race
48. Platz
FIS Race
12. Platz
FIS Race
11. Platz
FIS Race
23. Platz
National Junior Race
10. Platz
National Junior Race
3. Platz
South American Cup
7. Platz
South American Cup
6. Platz
FIS Race
25. Platz
FIS Race
16. Platz
CIT Race
5. Platz
CIT Race
3. Platz
CIT Race
16. Platz
FIS Race
38. Platz
FIS Race
44. Platz
FIS Race
38. Platz
FIS Race
40. Platz
FIS Race
24. Platz
FIS Race
73. Platz
National Junior Championships
12. Platz
CIT Race
16. Platz
CIT Race
21. Platz
CIT Race
19. Platz
National Junior Championships
18. Platz
National Junior Championships
48. Platz
FIS Race
55. Platz
FIS Race
49. Platz
FIS Race
64. Platz
FIS Race
62. Platz
FIS Race
61. Platz
FIS Race
23. Platz
FIS Race

Erfolge 2010

34. Platz
National Junior Race
21. Platz
National Junior Championships
50. Platz
FIS Race
32. Platz
National Junior Championships
39. Platz
FIS Race
44. Platz
FIS Race
67. Platz
FIS Race